ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ІНТЕРНЕТ МАГАЗИНУ ETUO.COM.UA

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Положення про обробку персональних даних Інтернет магазину etuo.com.ua (далі - Положення) встановлює порядок збору, обробки та зберігання персональних даних клієнтів.

  2. Положення розроблено на основі та на виконання українського законодавства, в тому числі, але не обмежуючись Законами України «Про захист персональних даних», «Про електронну комерцію», «Про захист прав споживачів» та міжнародних договорів.

 

 1. МЕТА ЗБОРУ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  1. Збір, зберігання і обробка персональних даних клієнтів Інтернет магазину etuo.com.ua (далі - Магазин) здійснюється з метою виконання зобов'язань Магазину перед клієнтом, надання клієнту необхідної та корисної інформації, ведення бухгалтерського обліку, інших цілей передбачених українським та міжнародним законодавством.

  2. У разі зміни мети збору, зберігання і обробки персональних даних Магазин повинен отримати згоду клієнта на подальше використання персональних даних.

 

 1. ЗГОДА КЛІЄНТА НА ЗБІР, ВИКОРИСТАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  1. Збір, використання, зберігання і обробка персональних даних здійснюється Магазином виключно за згодою клієнта.

  2. Згода клієнта оформляється відміткою в графі «Згода на збір, використання, зберігання і обробку персональних даних» при здійсненні реєстрації або замовлення на сайті etuo.com.ua.

  3. Ставлячи позначку в графі «Згода на збір, використання, зберігання і обробку персональних даних», клієнт погоджується з твердженням:

«Я добровільно даю свою згоду Інтернет магазину etuo.com.ua на збір, використання, обробку і використання своїх персональних даних відповідно до «Положення про обробку персональних даних Інтернет магазину etuo.com.ua з метою забезпечення виконання зобов'язань перед мною, надання мені корисної та необхідної інформації відповідно і на виконання Закону України «Про захист персональних даних».

Я також добровільно даю свою згоду Інтернет магазину etuo.com.ua на передачу своїх персональних даних третім особам з метою забезпечення виконання зобов'язань перед мною в разі якщо третя особа взяла на себе зобов'язання збирати, зберігати і обробляти персональні дані відповідно до «Положення про обробку персональних даних Інтернет магазину etuo.com.ua, Закону України« Про захист персональних даних ».

 

 1. ЗБІР, ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  1. Збір, зберігання та обробка персональних даних здійснюється автоматизованими засобами Магазину.

  2. Магазин збирає, обробляє і зберігає такі персональні дані клієнтів:

   1. ім'я, прізвище та по-батькові клієнта;

   2. номер телефону;

   3. адреса: вулиця, номер будинку, номер квартири, область, район, місто / село, поштовий індекс;

   4. електронна пошта.

  3. Персональні дані клієнтів зберігаються в захищеній електронній базі - «База персональних даних клієнтів».

  4. Персональні дані, зазначені в п. 4.2. Положення, клієнт передає Магазину при реєстрації або оформлення замовлення на сайті etuo.com.ua. 

  5. У процесі здійснення реєстрації на сайті etuo.com.ua клієнт самостійно вказує пароль до свого облікового запису. Пароль в зашифрованому вигляді зберігається в Базі персональних даних клієнтів.

  6. Обробка персональних даних - процес, пов'язаний з використанням персональних даних клієнтів з метою зазначеної в п. 2 Положення.

  7. Способи обробки персональних даних:

   1. зв'язок з клієнтом з питань замовлення або доставки товару;

   2. заповнення податкових накладних, товаротранспортних накладних, реквізитів клієнта для доставки товару, в тому числі, але не виключно, кур'єрськими службами;

   3. надсилання клієнту інформації про замовлення для підтвердження;

   4. розсилка інформації про акції та спеціальні пропозиції;

   5. повідомлення клієнта про зміни Положення, Політики конфіденційності або будь-який інший інформації необхідної для дотримання прав та інтересів клієнта;

  8. Збір та обробка персональних даних здійснюється виключно уповноваженими на те особами.

 

 1. ПРАВА КЛІЄНТІВ В ПРОЦЕС ЗБОРУ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬННІХ ДАНИХ

  1. В процесі збору, зберігання і обробки персональних даних клієнт має право:

   1. знати про місце зберігання персональних даних, мету збору, способи обробки;

   2.  отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, в тому числі про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

   3.  на доступ до своїх персональних даних;

   4.  отримувати відповідь на те, обробляються чи зберігаються його персональні дані не пізніше ніж через тридцять днів з моменту отримання такого запиту Магазином, якщо інше не передбачено законом.

   5.  пред'являти вмотивовану вимогу Магазину про заборону використання персональних даних;

   6.  на захист своїх персональних даних від незаконної обробки, а також від випадкової втрати або знищення;

   7.  звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

   8.  застосовувати способи правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

   9.  відкликати згоду на обробку персональних даних;

   10.  знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

   11.  на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки;

   12.  інші права передбачені українським та міжнародним законодавством.

 

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

ВИДАЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  1. На вимогу клієнта Магазин вносить зміни до персональних даних клієнта.

  2. На вимогу клієнта Магазин видаляє персональні дані клієнта з бази персональних даних клієнтів.

  3. Персональні дані, які містять неправдиву інформацію, підлягають видаленню з Бази персональних даних клієнтів.

  4. База персональних даних клієнтів підлягає знищенню в разі припинення діяльності Інтернет магазину etuo.com.ua.

  5. Видалення і знищення персональних даних клієнтів здійснюється безповоротно.

 

 1. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  1. Магазин гарантує захист персональних даних клієнтів.

  2. Персональні дані клієнтів збираються і обробляються виключно уповноваженими на те особами.

  3. Магазин веде облік осіб уповноважених на збір і обробку персональних даних клієнтів. Магазин визначає обсяг персональних даних до яких має доступ відповідні уповноважена особа. Кожна уповноважена особа обробляє виключно той обсяг персональних даних клієнтів, який необхідний для виконання професійних обов’язків.

  4. Перед допуском до роботи з персональними даними клієнтів уповноважена особа дає письмове зобов'язання про нерозголошення персональних даних.

  5. Уповноважена особа - співробітник Магазину при зборі та обробці персональних даних діє виключно відповідно з Положенням, Політикою Конфіденційності Інтернет магазину etuo.com.ua, українським і міжнародним законодавством.

  6. Уповноважена особа зобов'язана не розголошувати персональні дані і не передавати їх третім особам. Таке зобов'язання діє і після закінчення трудових і цивільно-правових відносин між уповноваженою особою і Магазином.

  7. Персональні дані клієнтів обробляються таким чином, щоб обмежити до них доступ третім особам.